Search

>>高级搜索

浏览历史

相关商品

DT-315N频闪仪

DT-315N频闪仪

本店售价:¥11370元

DT-311N频闪仪

DT-311N频闪仪

本店售价:¥8530元

DT-326手持式LED频闪仪

DT-326手持式LED频闪仪

本店售价:¥0元

DT-325手持式LED频闪仪

DT-325手持式LED频闪仪

本店售价:¥0元

当前位置: 首页 > 产品技术文件资料 > 频闪仪技术资料 > 频闪仪转数与静止图像的数量

频闪仪转数与静止图像的数量

日本新宝销售商城 / 2009-10-17

频闪仪转数与静止图像的数量
作为频闪仪的特性,闪光册数(频率)为被测定体的转数的整分数之一(1/2,1/3···)时,静止图像也会显现一个。另外,在整倍数(2倍、3倍。。。)的情况下,静止图像成整倍数显现。
测定无法预知的转数时,将闪光次数从较高的数开始慢慢降下来,读最初一个静止图像显现时的值。
转动体的转数(RPM)        示速器的闪光次数(RPM)       闪光次数/转数    静止图像的数量
以900RPM转动时                        3600                                  4倍                          4
                                                        2700                                  3倍                          3    
                                                        1800                                  2倍                          2
                                                          900                                  1倍                           1
                                                          450                               1/2倍                           1
                                                          300                               1/3倍                           1
 

下一篇:频闪仪历史
上一篇:DT-315N频闪仪问答

用户评论

暂时还没有任何用户评论

我要评论

用户名 匿名用户
电子邮件地址
评价等级
验证码 captcha
  Reset